Zbigniew Wieczorek. In memoriam

Oby nadchodzący rok okazał się lepszy od poprzedniego i osłodził nasze życie we wszystkich wymiarach naszego istnienia.

Zbigniew Wieczorek

Trudno adekwatnie wyrazić głęboką stratę, jaką była śmierć Zbigniewa Wieczorka w październiku 2021, ukochanego Lidera Dialogu i działacza, którego kompas moralny zawsze wskazywał kierunek ku lepszemu światu. Był prawdziwym nauczycielem, oddanym pomaganiu innym w nauce, aby nie powtarzały się błędy z przeszłości.

Zbyszek wkładał całe swoje serce i duszę w pracę na rzecz pamięci o Żydach. Pragnął, by jego rodzinny Radom nie zapomniał o niegdyś kwitnącej społeczności żydowskiej. Bardzo troszczył się o dawnych sąsiadów, którzy spacerowali tymi samymi ulicami Radomia, które istnieją do dzisiaj. Każdego roku, nawet gdy wokół szalała pandemia, Zbyszek dbał o to, by nazwiska tych, którzy zginęli w Holokauście, wybrzmiały w Radomiu, choćby i w ceremonii upamiętniającej mogła wziąć udział ledwie garstka osób. Poświęcił gros swojego życia, by oddać hołd dziedzictwu, które praktycznie zniknęło.

Zbyszek pracował niestrudzenie, upamiętniając to, czego nie dało się fizycznie odrestaurować. Odegrał kluczową rolę w tworzeniu tablic informujących o miejscach ważnych dla żydowskich mieszkańców Radomia oraz o ich wkładzie w historię miasta. Był łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością; wciąż znajdował nowe sposoby dzielenia się swoją wiedzą o historii Żydów, zwłaszcza w Radomiu.

Nie byłoby festiwalu „Ślad” bez natchnienia, poświęcenia i odwagi Zbyszka. Teraz do nas należy kontynuacja rozpoczętej przez niego pracy. Podczas jednej z naszych ostatnich rozmów mówił o chęci napisania książki w której zawrze nazwiska wszystkich żydowskich mieszkańców i mieszkanek Radomia. Zależało mu, by przemianować ulicę, przy której kiedyś stała synagoga, na „Plac Synagogi”. Planował seminaria naukowe, na których czytano by i dyskutowano o twórczości poetów żydowskich, marzył o stworzeniu w mieście muzeum historii radomskich Żydów.

Chciał zrobić o wiele więcej, zwłaszcza że 80. rocznica likwidacji radomskiego getta przypada na sierpień 2022 roku. Miejmy nadzieję, że uda nam się zrealizować niektóre z wyznaczonych przez niego celów.

Zbyszek kroczył ścieżką sprawiedliwych. Teraz nasza kolej uczcić jego pamięć.

Sharon Grosfeld
Przewodnicząca Friends of the Forum