Relacje

Mimo że z początkiem roku 2021 mieliśmy nadzieję na więcej spotkań na żywo, pandemia wymagała od nas utrzymania wirtualnego charakteru większości działań. Wytęsknione wizyty studyjne i spotkania na żywo między polskimi i zagranicznymi odbiorcami programów dalej nie były możliwe. Wyciągamy jednak z tych warunków to, co najlepsze: podobnie jak w roku ubiegłym, forma online pozwoliła nam dotrzeć z misją Forum do większej liczby osób w Polsce i za granicą.

Cykl spotkań online Zoom na Forum po raz kolejny okazał się wielkim sukcesem z udziałem ponad 1600 uczestników. W ponad 50 rozmowach w ramach równoległych cykli polsko- i anglojęzycznego, mogliśmy zaprezentować misję Forum wieloletnim przyjaciołom i nowym sprzymierzeńcom Forum z całego świata, a także polskim odbiorcom działań fundacji.

Choć miniony rok był trudny, cotygodniowe spotkania Zoom z Forum pozwoliły mi poczuć się tak blisko Was wszystkich i jeszcze bardziej docenić, jak wyjątkowa jest Wasza praca!

Nancy Civin, Friend of the Forum, Baltimore, USA

Spotkania z Ocalałymi z Zagłady i potomkami polskich Żydów, rozmowy z ekspertami od stosunków polsko-żydowskich oraz wirtualne wycieczki po polskich miastach o bogatej żydowskiej historii, m.in. Łodzi, Białymstoku, Lublinie, Krakowie i warszawskiej Pradze to tylko niektóre z tematów spotkań. Nasza publiczność miała okazję spotkać się z aktywistami i aktywistkami sieci Liderów Dialogu – strażnicy pamięci o Żydach z Wasilkowa, Orli, Otwocka i Falenicy, Mińska Mazowieckiego i Brzeska podzielili się swoimi bogatymi doświadczeniami z działań upamiętniających.

Ograniczenia w możliwościach podróżowania nie przeszkodziły nam w rozwijaniu kontaktów ze  społecznością polskich i amerykańskich Przyjaciół Forum. Ich nieustająca wiara w naszą pracę pomogła nam nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się. Spotkania Zoom na Forum były jednym ze sposobów na zaangażowanie międzynarodowej społeczności przyjaciół i sprzymierzeńców Forum oraz uhonorowanie długotrwałych relacji, które budowaliśmy przez ponad 20 lat. Byliśmy zaszczyceni, że niektórzy z Przyjaciół podzielili się z innymi uczestnikami spotkań swoimi osobistymi historiami powrotu do korzeni w Polsce. Rabin Wayne Franklin opowiedział o swoich doświadczeniach z wizyt studyjnych w Polsce organizowanych przez Forum – o tym, jak spotkania z członkami sieci Liderów Dialogu Forum przyczyniły się do jego zrozumienia dialogu międzyreligijnego. Rozmawialiśmy również z Glennem Kurtzem, pisarzem i autorem książki „Three minutes in Poland. Discovering a lost world in a 1938 family film”, który dzielił się historią nawiązania relacji z mieszkańcami Nasielska, miasta swoich przodków i ich wspólnego zaangażowania w inicjatywy podejmowane w mieście.

Spotkania z Forum Dialogu to zanurzenie się w dawnej i współczesnej Polsce, polityce, dziedzictwie, to pogłębienie wiedzy o życiu żydowskim przed i po Zagładzie… oraz nieustanny podziw do wszystkich niesamowitych osób, którzy realizują misję Forum.

Vickie Metnick Block, Friend of the Forum, Highland Park, USA

W 2021 roku kontynuowaliśmy także wirtualny kontakt z różnymi instytucjami i inicjatywami zainteresowanymi poznaniem misji i programów Forum. Przedstawiliśmy naszą pracę m.in. członkom Temple Emanuel w Newton i omówiliśmy zawiłości polsko-żydowskiej historii z grupą studentów Oberlin College.

Utrzymaliśmy także relację z Uniwersytetem Chapmana, po raz kolejny pośrednicząc w dorocznym konkursie uczniowskim poświęconym świadectwom Ocalałych. Do konkursu przystąpiło 13 szkół z sieci Szkoły Dialogu, a wśród finalistów w kategorii sztuka znalazła się absolwentka programu z Liceum im. Romualda Traugutta w Warszawie.

Forum miało również zaszczyt zająć się problematyką pamięci i edukacji o Zagładzie w Polsce podczas międzynarodowej konferencji online Liberation75 z okazji 75. rocznicy wyzwolenia z Zagłady, a także nakreślić główne wyzwania dialogu polsko-żydowskiego podczas Europejskich Dni Kultury Żydowskiej.

Wykorzystując nowe technologie, Forum Dialogu utrzymuje i utrwala relacje kluczowe dla naszej misji. Chociaż nie możemy się doczekać przywrócenia spotkań na żywo, rozwój  komunikacji zdalnej w ostatnich latach wpłynął pozytywnie na nasze możliwości budowy i podtrzymywania więzi z potomkami polskich Żydów na świecie.