Wiedza

Wspólne Dziedzictwo

Jednym z filarów misji Forum jest upowszechnianie wiedzy eksperckiej, doświadczeń praktyków i zniuansowanej perspektyw na sprawy dotyczące relacji polsko-żydowskich.

Dlatego w czerwcu 2021 roku uruchomiliśmy cykl comiesięcznych, otwartych spotkań online Wspólne Dziedzictwo: rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich skierowany do osób zainteresowanych tym tematem. Do rozmowy o złożonych relacjach chrześcijańsko-żydowskich oraz żydowskiej perspektywy na kwestie teologiczne, historyczne i społeczne zaprosiliśmy ekspertów w tej dziedzinie z Polski i zagranicy.

Naszymi gośćmi byli między innymi prof. Stanisław Krajewski, rabinka Małgorzata Kordowicz, rabin David Rosen, dyrektor ds. międzyreligijnych w American Jewish Committee czy rabin David Sandmel, przewodniczący International Jewish Committee for Interreligious Consultations. Podczas dziewięciu spotkań online udało nam się zgromadzić publiczność 316 osób, które miały okazję pogłębić swoją wiedzę na tematy takie jak filosemityzm i judaizacja we współczesnym chrześcijaństwie, wyzwania dla współczesnego judaizmu czy też dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

To, co motywuje nas do zaangażowania w dialog żydowsko-chrześcijański, to wpływ, jaki kościoły wywierają w Polsce, zwłaszcza w mniejszych miastach i wsiach – miejscach, w których chcemy być najbardziej aktywni. Głęboko wierzymy, że prawdziwa zmiana relacji polsko-żydowskich musi w Polsce włączać również liderów społeczności chrześcijańskich. Dlatego osobną ofertę edukacyjną skierowaliśmy do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W grudniu zorganizowaliśmy dla studiujących w nim kleryków wykład online z prof. Amy-Jill Levine pt. „Zrozumienie Jezusa to zrozumienie judaizmu”, w którym omówiła powszechne błędy w chrześcijańskim rozumieniu judaizmu.

Program stworzył okazję do tego, aby szerokie grono polskich odbiorców zaangażowało się w poznawanie złożonych kwestii związanych z relacjami chrześcijańsko-żydowskimi oraz czerpało z dobrych praktyk na tym gruncie. Wierzymy, że budowanie zainteresowania wokół tego tematu realnie wpływa na poprawę relacji polsko-żydowskich.

Program Wspólne Dziedzictwo w 2021 roku był współfinansowany przez Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu.

Rada Programowa Forum Dialogu

W 2020 powołaliśmy Radę Programową, złożoną z wybitnych uczonych i ekspertów zajmujących się szeroko pojętymi relacjami polsko-żydowskimi oraz edukacją. Doceniamy wkład i zaangażowanie Rady w nasze działania, które odcisnęły w tym roku ślad na wszystkich naszych programach.

  • Michał Bilewicz – Przewodniczący
  • Barbara Engelking
  • dr Agnieszka Haska
  • Mikołaj Herbst
  • dr Kamil Kijek
  • dr Justyna Kowalska-Leder
  • Stanisław Krajewski
  • dr Łukasz Krzyżanowski
  • Roma Sendyka
  • Dariusz Stola

W październiku 2021 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań  grup regionalnych Liderów Dialogu z prof. Romą Sendyką – naukowczynią, profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowniczką Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, kierowniczką Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. Celem była wymiana doświadczeń i perspektyw dotyczących m. in. upamiętnień (zarówno instytucjonalnych, jak i oddolnych) oraz tzw. nie-miejsc pamięci. „Rozmowom wokół powstającej książki i projektu badawczego »Poza obozem. Nie-miejsca pamięci: próba rozpoznania« towarzyszyły bardzo ciekawe i inspirujące rozmowy, które pozwoliły zweryfikować wnioski pracy akademickiej” – oceniła Roma Sendyka. – “Działacze i działaczki funkcjonujący najbliżej porzuconych miejsc po Zagładzie dostarczyli ciekawych przykładów dla opisanych w książce zjawisk. Także rozwinęli lub w krytyczny, wywodzony z doświadczenia praktycznego, sposób korygowali zaprezentowane w książce tezy”.

Członkowie rady zasiadali także w komisji oceniającej projekty uczniów w ramach programu Szkoła Dialogu (prof. Mikołaj Herbst, prof. Stanisław Krajewski), oraz w komisji oceniającej wnioski grantowe i stypendialne w konkursach skierowanych do członków sieci Liderów Dialogu (dr Agnieszka Haska, dr Justyna Kowalska-Leder). Pięciokrotnie wystąpili także jako eksperci na naszych spotkaniach online z cyklu Zoom na Forum oraz Wspólne Dziedzictwo. Publiczność miała okazję poznać ich perspektywę na takie tematy, jak nauka o Zagładzie w polskiej edukacji (prof. Michał Bilewicz, prof. Mikołaj Herbst), nowa szkoła badań nad Zagładą w Polsce (dr Agnieszka Haska), czy stan debaty nad Zagładą w Polsce (prof. Dariusz Stola).